Правоприемство – понятие и видове

При всяко производно придобивно основание възниква правоприемство. При него правоотношението възниква м/у две лица едното се нарича праводател и е необходимо да притежава определено субективно право. Насрещната страна, която придобива субективното право притежавано или изведено от правото на праводателя се нарича правоприемник. Правоприемството не настъпва, когато производното придобивно основание загуби правоното си действие с обратна […]

Правоприемство – понятие и видове Read More »