конститутивен иск

Конститутивен иск

Конститутивен иск а) определение – това е иск, с който от съда се иска: –  да признае със СПН съществуването на потестативното право -предмет на делото – в полза на ищеца; – да постанови правната промяна в отношенията между страните по делото,  която следва от съдържанието на потестативното П- конститутивно д-е (КД); За разлика от […]

Конститутивен иск Read More »

Страни в исковото производство.Понятие

Понятие за страна (чл. 15-26 ГПК – ч. I „Общи правила“) Според чл. 15 ал.1 страни по граждански дела са лицата, от чието име и срещу които се води делото. Това понятие се използва не само в исковия, но и в изпълнителния и обезпечнтелния процес. Страните в исковия процес са: а) ищец; б) ответник; Качеството

Страни в исковото производство.Понятие Read More »

Конститутивен иск

а) определение – това е иск, с който от съда се иска: –  да признае със СПН съществуването на потестативното право -предмет на делото – в полза на ищеца; – да постанови правната промяна в отношенията между страните по делото,  която следва от съдържанието на потестативното П- конститутивно д-е (КД); За разлика от СПН и

Конститутивен иск Read More »

Страни в исковото производство.Понятие

Понятие за страна (чл. 15-26 ГПК – ч. I „Общи правила“) Според чл. 15 ал.1 страни по граждански дела са лицата, от чието име и срещу които се води делото. Това понятие се използва не само в исковия, но и в изпълнителния и обезпечнтелния процес. Страните в исковия процес са: а) ищец; б) ответник; Качеството

Страни в исковото производство.Понятие Read More »

Прекратяване на осиновяването .

Родствена връзка не може да се прекрати , защото е основана на кръвна връзка на произход. Осиновителната връзка както се съзадава със съдебен акт , така се и прекратява със съдебен акт. С оглед начина за прекратяване на осиновяването се различават 2 вида прекратяване 1. Автоматично прекратяване на осиновяването / по силата на самия факт

Прекратяване на осиновяването . Read More »