ЕК изпрати писмо с намерение да глоби България за неправомерни директни плащания за 2007 г.

Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” изпрати днес писмо до министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов с намерение да глоби България за неправомерно направени плащания по директните субсидии за 2007 г. Това обяви министъра на извънредна пресконференция в МЗХ. В писмото е записано, че Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските […]

ЕК изпрати писмо с намерение да глоби България за неправомерни директни плащания за 2007 г. Read More »