Основни правила на консолидацията

За да бъде включено при определянето на консолидираните дружеството трябва да отговаря на следните условия: – дружеството майка трябва да упражнява в тези фирми правен контрол , финансова или икономическа дейност , участие в дадено „затворено дружество“ – активността на дружествата трябва да бъде еднаква или допълваща основната дейност на холдинга – дружествата трябва да […]

Основни правила на консолидацията Read More »