консолидацията

Техника на консолидирането – при консолидирането на балансите трябва да имаме в предвид:

1/ Счетоводните документи на всяко едно дружество принадлежащо към групата представляват база за изграждане на консолидирания баланс.Ако имат различна система на счетоводство и оценка трябва да се направи уеднаквяване. 2/ Консолидацията на балансите на дружествата влизащи в групата , трябва да бъде извършена чрез елиминиране на вътрешните операции на групата с цел да се избегне […]

Техника на консолидирането – при консолидирането на балансите трябва да имаме в предвид: Read More »

Основни правила на консолидацията

За да бъде включено при определянето на консолидираните дружеството трябва да отговаря на следните условия: – дружеството майка трябва да упражнява в тези фирми правен контрол , финансова или икономическа дейност , участие в дадено „затворено дружество“ – активността на дружествата трябва да бъде еднаква или допълваща основната дейност на холдинга – дружествата трябва да

Основни правила на консолидацията Read More »