Техника на консолидирането – при консолидирането на балансите трябва да имаме в предвид:

1/ Счетоводните документи на всяко едно дружество принадлежащо към групата представляват база за изграждане на консолидирания баланс.Ако имат различна система на счетоводство и оценка трябва да се направи уеднаквяване. 2/ Консолидацията на балансите на дружествата влизащи в групата , трябва да бъде извършена чрез елиминиране на вътрешните операции на групата с цел да се избегне […]

Техника на консолидирането – при консолидирането на балансите трябва да имаме в предвид: Read More »