Роля на предприемача в икономическото развитие

От изложението в исторически план се разкриват някои от най-известните теоретични схващания за развитието и същността на предприемачеството. Представянето на един по-широк кръг от авторски вижда­ния, изложени в хронологичен ред, относно развитието на предприемачес­ката идея, дава възможност да се разгледа по-подробно този проблем: • Ричард Кантилон: Предприемачът е лицето, което поема риска, за разлика от […]

Роля на предприемача в икономическото развитие Read More »