конкуренция

Картел и обединяването на търговци

Картелът представлява договорно обединяване на търговци, които запазват своята правна самостоятелност. Целта на обединяването е да се координира и регулира стопанската им дейност, за да се изключи или поне да се ограничи конкуренцията между тях. Обединяването на търговци в тръст води до загубване на тяхната икономическа и правна самостоятелност. Предназначението на тръста /концерна/ е да […]

Картел и обединяването на търговци Read More »

Дружество със съучастие. Консорциум

Дружество със съучастие. търговците в условия на пазарна икономика се обединяват, за да получават по-голяма печалба или за да избягват вредните последици от конкуренцията помежду си. С други думи, целта на обединяването им е икономическа. В индустриалното развитите държави през различно време са съществували разнообразни икономически групировки: картели, тръстове, концерни, консорциуми и холдинги.

Дружество със съучастие. Консорциум Read More »

КЗК прие образец на Декларация за съгласие за разкриване и използване на поверителна информация

С Решение № 238 от 05.03.2010 г. КЗК прие образец на Декларация за съгласие за разкриване и използване на поверителна информация, предоставена от участниците в концентрации, с оглед нейното споделяне с други органи по конкуренция на държави-членки. Тази информация може да бъде предоставена и съответно използвана само в случай, че засегнатите предприятия са изразили изрично

КЗК прие образец на Декларация за съгласие за разкриване и използване на поверителна информация Read More »

КЗК предлага промени в нормативната уредба относно топлинното счетоводство

Комисия за защита на конкуренцията прие становище за съответствието на нормативната уредба, регулираща дейностите по дяловото разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост с правилата на конкуренция. КЗК предлага на компетентните органи да изменят секторното законодателство в следните насоки: премахване на задължителното ползване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия; възстановяване на преките

КЗК предлага промени в нормативната уредба относно топлинното счетоводство Read More »

КЗК наложи санкция за неуведомление за концентрация

Комисията налага на «Международен панаир Пловдив» АД имуществена санкция в размер на 66 876 лв. за неизпълнение на задължението по чл. 24, ал. 1 и 2 от ЗЗК (отм.) – подаване на уведомление за концентрация. С решение от 08.10.2009 г. КЗК образува производство по самосезиране за евентуално извършено нарушение от страна на «Международен панаир Пловдив»

КЗК наложи санкция за неуведомление за концентрация Read More »

Фактически отношения

Фактически отношения – към тях са отнесени реномето и клиентелата на търговското предприятие, които се основават на особената организация, вътрешна и външна, на източниците на покупките, на пазарите за продажбите. С други думи, това са онези връзки и не юридически, а фактически отношения, които предприятието е създало и поддържа с вероятните си съдоговорители. Клиентелата като

Фактически отношения Read More »

Международно лицензионно съглашение

Това съглашение е форма на международно сътрудничество за трансфер на научни, технически и технологични знания и опит и наред с това етап от процеса на интернационализация на бизнеса на съвременната фирма. Предмет на това съглашение е предоставянето на право за използване на патентовани изобретения, ноу-хау и търговски марки. Контрагенти по лицензионно съглашение са: лицензодател, наричан

Международно лицензионно съглашение Read More »

Ценообразуването при съвършенна и несъв конкуренция

СК е форма на паз конкуренция, при която пр-лят, в това число и търговецът, не биха могли да влияят на цената. В у-ята на съвършен пазар мах печалба на пр-ля се определя от решението на следния оптимизационнен модел: П=U(x)-K(x)—max където х-обема на пр-то; U(x)-съвкупните приходи; K(x)-съвк р-ди; П-съвкупен р-р на печалбата. Този модел е приложим

Ценообразуването при съвършенна и несъв конкуренция Read More »

Методи за определяне на индивидуалните цени. Особености на ценовата политика при пазарни условия

Видове цени на вътрешния пазар. В зависимост от това кой определя вътр цени, последните се разделят в 3 групи: индивидуални цени; пазарни цени и държавно регулирани цени. В зависимост от елементите, които се вкл в индивидуалните и на които се разпадат пазарните цени, последните биват: цени на едро без ДДС; цени на едро с ДДС;

Методи за определяне на индивидуалните цени. Особености на ценовата политика при пазарни условия Read More »

Класифициране на капиталовите проекти

Извършва се в зависимост от различни показатели, характеризиращи проектите както следва: Срок на полезност на проекта. Няколко са факторите, определящи срока на полезност на икономическия живот на проекта: Физическо изхабяване на активите, от които е сътавен проекта; Морално изхабяване на активите Степента на конкуренция на пазара, където се реализират стоките и услугитне от проекта. Според

Класифициране на капиталовите проекти Read More »

Класифициране на капиталовите проекти

Извършва се в зависимост от различни показатели, характеризиращи проектите както следва: Срок на полезност на проекта. Няколко са факторите, определящи срока на полезност на икономическия живот на проекта: Физическо изхабяване на активите, от които е сътавен проекта; Морално изхабяване на активите Степента на конкуренция на пазара, където се реализират стоките и услугитне от проекта. Според

Класифициране на капиталовите проекти Read More »

Народното събрание забрани засяването и отглеждането у нас на растения от рода на конопа със съдържание и под 0,2 тегловни процента

Народното събрание прие на заседанието си на 4 март 2010 г. на второ четене текстове от промените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Те предвиждат да се забрани засяването и отглеждането у нас на опиев мак, кокаинов храст и на растенията от рода на конопа /канабиса/ със съдържание и под 0,2 тегловни

Народното събрание забрани засяването и отглеждането у нас на растения от рода на конопа със съдържание и под 0,2 тегловни процента Read More »

Правораздавателен контролът върху администрацията

Правораздавателен е контролът, който съдебната власт упражнява спрямо изпълнителната. Този контрол се изразява в административно правораздаване. Понятието „правораздаване“ е родово и обхваща решаването на правните спорове със силата на присъдено нещо от съдилищата и аналогичната дейност, извършвана от т.нар. особени юрисдикции – несъдебни правораздавателни органи. Те /особените юрисдикции/ са прекрепени организационно към администрацията, но функционално,

Правораздавателен контролът върху администрацията Read More »

Трайков: В АЕЦ „Белене” България запазва 50% от собствеността

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма съобщи, че 20% от АЕЦ „Белене“ може да бъдат собственост на руската страна. Според него срещу заема, който ще даде за строителството на централата, руската страна ще може да вземе не повече от 15-20% от акциите й. Трайков заяви това на четвъртата годишна енергийна конференция „Новата стратегия за развитие

Трайков: В АЕЦ „Белене” България запазва 50% от собствеността Read More »

ЕК иска допълнителна информация за ценообразуването на заменките

Главна дирекция «Конкуренция» на Европейската комисия (ЕК) е поискала допълнителна информация за ценообразуването на заменените земи и гори от Държавния горски фонд. Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов на пресконференция в Пловдив при откриването на международното селскостопанско изложение «Агра». Според него от комисията са обявили, че случая за тях е прецедент

ЕК иска допълнителна информация за ценообразуването на заменките Read More »

Предявяване на искове за обезщетение за причинени вреди вследствие на извършено нарушение на ЗЗК

Повод за настоящото съобщение са зачестилите в последно време запитвания до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), свързани с постановени от нея решения, с които граждани се интересуват как могат да се възползват, респективно да бъдат обезщетени, за вредите, които се претърпели от установени нарушения на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). В тази връзка

Предявяване на искове за обезщетение за причинени вреди вследствие на извършено нарушение на ЗЗК Read More »

Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК) публикува първия си Информационен бюлетин

Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК), която включва органите по конкуренция на 27-те държави членки на ЕС и Европейската комисия, публикува първия си Информационен бюлетин. Той ще се издава 5 пъти годишно и има за цел да информира широк кръг от читатели за антитръстовото правоприлагане и застъпничеството за конкуренция на ведомствата от Мрежата. КЗК ще е

Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК) публикува първия си Информационен бюлетин Read More »

Направените заменки на гори не са израз на държавна политика на подпомагане

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов заяви във връзка с получено от Генерална дирекция „Конкуренция” на ЕК писмо, че направените т.нар. „заменки” на гори и земи от държавния горски фонд не са били направени в изпълнение на определена държавна политика, и следователно не могат да се третират като държавна помощ. Те са били

Направените заменки на гори не са израз на държавна политика на подпомагане Read More »

Вежди Рашидов: ГЕРБ доказа, че е единствената гражданска партия

ГЕРБ беше единствената партия тези 20 години, която доказа, че е гражданска, заяви министърът на културата Вежди Рашидов пред делегатите на второто национално събрание на ГЕРБ, предаде репортер на БГНЕС. Днес членуват хора от всякакви религии без значение на техния произход и етнос. Благодаря, че за първи път имаме такава гражданска партия, каза още той.

Вежди Рашидов: ГЕРБ доказа, че е единствената гражданска партия Read More »