Допълнителни аспекти на издаването и инвестирането във варанти и конвертируеми облигации

– рейтингът на облигациите на фирмите издаващи варанти е по-нисък от този на останалите – тенденция е използването на конвертируемите ценни книжа от по-малките фирми с по-висок растеж над 4 % и по-голям финансов лост – конвертируемите облигации са вторични и необезпечени – конверсионните ценни книжа играят важна роля за намаляване на разходите за разрешаване […]

Допълнителни аспекти на издаването и инвестирането във варанти и конвертируеми облигации Read More »