Основни направления на конверсионната политика

– конвертируемата облигация винаги има по-висока пазарна цена от конверсионната стойност или от стойността на обикновената облигация – пазарната цена би трябвало да е по-висока от конверсионната, защото притежателя на конвертируемите облигации има право на избор да изчака – преди падежа конвертируемите облигации никога не се заменят произволно – когато варантите са издадени за обикновени […]

Основни направления на конверсионната политика Read More »