svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Особености на използването на конвертируемите облигации

Особености на използването на конвертируемите облигации – конвертируеми са облигациите, чиято бъдеща стойност може да се превърне в определен брой обикновени акции или привилегировани. Конвертируемите облигации дават право на притежателя си да ги обмени за определен брой акции по всяко време до падежа.
Конверсионният коефициент се определя като се раздели номиналната стойност на облигацията на конверсионната цена.
Инвестициите в конвертируеми ценни книжа обикновено са защитени от раздробяване…

Read More