Възникване и развитие на ЕС – Политически оганизации

Политическите организации се изграждат в контекста на стиму­лирането на политическия диалог и утвърждаването на ценностите на демокрацията. Главно място сред тях заема Съветът на Европа, създаден през 1949г. Сега в него членуват 43 държави, а седалището му е в Страсбург. Неговата функция е да следи за спазването на човешките права, утвърждаването на демокрацията и развитието […]

Възникване и развитие на ЕС – Политически оганизации Read More »