Дефиниция на Скот Кътлип, Алън Сентър, Глен Брум – дава разгарнато описание на основните PR-функции

“PR са управленска функция, която установява, изгражда и поддържа взаимоизгодни връзки между организацията и различните публики, от които зависи нейният успех или провал. PR е: праниране и създаване на поддържащи програми, ръководени от мениджмънта на организацията; дейност за осъществяване на връзки между организацията и разнообразните и последователни публики; наблюдение над реакциите, мненията, отношенията и поведението […]

Дефиниция на Скот Кътлип, Алън Сентър, Глен Брум – дава разгарнато описание на основните PR-функции Read More »