Последици от компенсацията

Последици от компенсацията: 1. насрещните вземания се считат за погасени, до размера на по-малката сума; 2. другата страна няма право на дуплика. Страната, която извършва волеизявлението избира кое задължение да погаси. Но без модалитети. Не могат да се компенсират вредите от умишлен деликт. Не се компенсират вземанията, върху които не се допуска принудително изпълнение и […]

Последици от компенсацията Read More »