svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Сигурност и отбрана

Отделни структури подпомагат Съвета по въпросите на сигурността и отбраната:

  • Комитетът по политика и сигурност (КПС), чиито функции в това сътрудничество са идентични с функциите на Корепер за други типове решения;
  • Военният комитет на Европейския съюз (ВКЕС), съставен от началниците на генералните щабове на държавите-членки;
  • Военният секретариат на Европейския съюз (ВСЕС), който е част от Генералния секретариат на Съвета, състоящ се от военни и цивилни експерти,…

    Read More

Международен ден на жените — 8 март 2010 г.

Петнадесет години след новаторската Четвърта световна конференция за жените, която се проведе през 1995 г. в Пекин, международната общност разполага с ясни правни норми за забраната на дискриминацията и за активното насърчаване на равноправието между половете и еманципирането на жените.  Тези норми са приети във всички държави по света като част от правото в областта на правата на човека.  Международната общност…

Read More