Защита на потребителя

Съгласно чл. 153, „с цел да се насърчава интересът на потре­бителите и да се осигури висока степен на тяхната защита Общността ще допринася за защита на здравето, безопасността и икономическите интереси на потребителите, както и ще подкрепя тяхното право на информация, образование и правото им да се организират, за да отстояват своите интереси”. Политиката на […]

Защита на потребителя Read More »