Състав на комисията по цените на лекарствата

Председател: ДИМИТРИНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА – представител на Министерството на здравеопазването; Заместник-председател: РУМЯНА ЗАМФИРОВА ГЕОРГИЕВА – представител на Министерството на здравеопазването; Членове: РАДОСЛАВА КИРИЛОВА ИЛИЕВА- представител на Министерството на здравеопазването; ВЕНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА МАРИК-ЕСАЙЯН – представител на Министерството на здравеопазването; КАТЯ КОСТАДИНОВА ПАРАКОЗОВА – представител на Министерството на финансите; ВЕСЕЛИНА СВЕТОСЛАВОВА ЛАМБРИНОВА-ТОДОРОВА – представител на Министерството на […]

Състав на комисията по цените на лекарствата Read More »