svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
КЗК предлага промени в нормативната уредба относно топлинното счетоводство

Комисия за защита на конкуренцията прие становище за съответствието на нормативната уредба, регулираща дейностите по дяловото разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост с правилата на конкуренция.

КЗК предлага на компетентните органи да изменят секторното законодателство в следните насоки:

  • премахване на задължителното ползване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия;
  • възстановяване на преките договорни…

    Read More

Оспорване индивидуални административни актове на основание специална клауза на

Специална клауза – специален закон. Такива случаи за обжалване на актове по специална клауза – избирателни закони. Избирателните закони е въведена така наречения акцио популарис това е иск в полза на народа, иск в полза на всички. И тъй като става иск в полза на всички законодателят говори за заявител не жалбоподател. Заявител – всяко едно лице. Искане се подава до кмета за поправка, изменение…

Read More