КРС нотифицира пазара на транзитни услуги в обществени фиксирани телефонни мрежи

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) представи за нотификация пред Европейската комисия (ЕК) проект на пазарен анализ на пазара на транзитни услуги в обществени фиксирани телефонни мрежи, след проведено обществено обсъждане. Очаква се в едномесечен срок ЕК да предостави становището си по проекта на анализ, след което КРС ще приеме окончателно решение.

КРС нотифицира пазара на транзитни услуги в обществени фиксирани телефонни мрежи Read More »