Освобождават домоуправителите от задължение за регистрация като администратори на лични данни

Комисията за защита на личните данни прие решение, с което освобождава управителите на етажната собственост (председателите на управителните съвети) от задължение за регистрация като администратори на лични данни на основание чл. 17а, ал. 2 от Закона за защита на личните данни. С решението си Комисията указва на същите да събират в книгата на собствениците само […]

Освобождават домоуправителите от задължение за регистрация като администратори на лични данни Read More »