svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Задължения за индивидуално и родово определена престация.

Предмет на задължението за индивидуално определена престация е нещо конкретно, предварително фиксирано и означено по индивидуалните си белези.Характерно за тези задължения е, че не могат да възникнат, ако по време на договарянето конкретно дължимото е фактически неосъществимо.
1.1 Действие на задължението.Ако задължението е за “ dare“ и престацията е индивидуално определена, правото на собственост преминава веднага, а заедно с него преминава и рискът от случайно погиване…

Read More

Модел „Свищов“ за селекция на пакет от акции

Модел „Свищов“ за селекция на пакет от акции – моделът съчетава теорията на Марковиц и САРМ. Идеята е ако възвращаемостта от една акция е:
формула 7
ri = rf + (rm – rf).b + Ei
то инвеститора не може да въздейства върху систематичния риск
ri = rf + (rm – rf).b
а само върху несистематичния риск (Еi)
Етапи на модела:
– избор на желаната величина на коефициента „бета“ за бъдещия портфейл
– съставяне на всички…

Read More