Какви са ползите от отказване на цигарите?

Най-важни­те предимства при отказване на цигарите: При отказ от пушене след 10-15 години продъл­жителността на живота на бившия пушач се добли­жава до продължителността на живота на хората, кои­то никога не са пушили и значително му се подобрява здравето, издръжливостта и кръвообращението. След отказване на цигарите се наблюдава срав­нително бързо намаляване на риска от развитие на […]

Какви са ползите от отказване на цигарите? Read More »