количество

Изпълнение.Същност

Същност.Всяко ПО включва и облигационно възниква, за да породи определено действие, определени права и задължения. След като възникнат правата трябва да се упражняват, а задълженията да се изпълняват. Доброволното осъществяване на дължимия резултат наричаме изпълнение, а изпълнението на паричните задължения- плащане. Изпълнението на задължението има за последица погасяване на обл. отношение, защото ч\з изпълнението крайната […]

Изпълнение.Същност Read More »

Логиката на Аристотел

Аристотел е баща-създател на логиката. Именно защото я смята /organon/-оръдие, способие, наръчник. За всяко научно занимание, той казва, че само предварителното и познаване може да бъде полезно, защото само след като е усвоена аналитиката, може да се премине към същинската философия, не обаче обратното-„след като е започнато философствуването, да се лутаме за елементарното“. Схващайки така

Логиката на Аристотел Read More »

Как се пораждат болестите

Нека вземем една жлеза, която е съставена от един или два милиарда клетки. Тези клетки са от най-различни видове, все­ки от които е със своя специфична функция и задължение. Та­ка съществуват мускулни и епителни клетки, има също нерв­ни клетки и клетки за много други цели. Но главната функция на клетките на която и да е

Как се пораждат болестите Read More »