svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Изпълнение.Същност

Същност.Всяко ПО включва и облигационно възниква, за да породи определено действие, определени права и задължения. След като възникнат правата трябва да се упражняват, а задълженията да се изпълняват.
Доброволното осъществяване на дължимия резултат наричаме изпълнение, а изпълнението на паричните задължения- плащане.
Изпълнението на задължението има за последица погасяване на обл. отношение, защото ч\з изпълнението крайната цел на ПО е постигната- задоволяване на интереса на кредитора. Изпълнението е…

Read More

Логиката на Аристотел

Аристотел е баща-създател на логиката. Именно защото я смята /organon/-оръдие, способие, наръчник. За всяко научно занимание, той казва, че само предварителното и познаване може да бъде полезно, защото само след като е усвоена аналитиката, може да се премине към същинската философия, не обаче обратното-„след като е започнато философствуването, да се лутаме за елементарното“. Схващайки така значението и, Аристотел влага своя гений да я изучи и…

Read More

Как се пораждат болестите

Нека вземем една жлеза, която е съставена от един или два милиарда клетки. Тези клетки са от най-различни видове, все­ки от които е със своя специфична функция и задължение. Та­ка съществуват мускулни и епителни клетки, има също нерв­ни клетки и клетки за много други цели. Но главната функция на клетките на която и да е жлеза е да отделя сокове.

Жлезите на човек, който яде…

Read More