колективен орган

Командитно дружество с акции(КДА)

Съдружнически правоотношения : има две категории съдружници, следователно и два типа правоотношения : 1. Правно положение на комплементарите. Прилагат се правилата за КД. Има едно изключение и това е правото на управление на комплементарите. В КД то се реализира индивидуално от всеки от тях. При КДА то става по два начина, в зависимот от въпросите, […]

Командитно дружество с акции(КДА) Read More »

Централни органи на изпълнителната власт.Министерски съвет /МС/.

Орган на изпълнителната власт наричаме едноличните или колегиални звена от системата на апарата, които притежават държавновластнически правомощия по разгръщане на държавното управление в страната. В зависимост от териториалния обсег на тяхната компетентост органите на изпълнителната власт са централни и местни. Централните органи на изпълнителната валета са: Министерски съвет /МС/. МС, правителство и кабинет-синоними. МС е

Централни органи на изпълнителната власт.Министерски съвет /МС/. Read More »