svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Модел „Свищов“ за селекция на пакет от акции

Модел „Свищов“ за селекция на пакет от акции – моделът съчетава теорията на Марковиц и САРМ. Идеята е ако възвращаемостта от една акция е:
формула 7
ri = rf + (rm – rf).b + Ei
то инвеститора не може да въздейства върху систематичния риск
ri = rf + (rm – rf).b
а само върху несистематичния риск (Еi)
Етапи на модела:
– избор на желаната величина на коефициента „бета“ за бъдещия портфейл
– съставяне на всички…

Read More

Измерване на проектния пазарен риск и включване на риска в капиталово-бюджетните решения

Измерването на пазарния проектен риск използва модела за измелването на оценка на капиталовите активи. Извежда риска на проектите като величина, зависима от начина на финансиране и от пазарния риск характеризиращ СК и заемен капитал.
bа = bск + bзк
Измерител на пазарния риск е коефициента b. Този коефициент отразява чувствителността на дохода на даден актив към промените в пазарния доход.

Цената на капитала е цената, която фирмата заплаща…

Read More

Капиталово бюджетиране и риск

Всеки инвестиционен проект включва определена несигурност. Оценяването на различни техники на несигурността води до измерването на риска. Аналитичните техники се обобщават в следните групи:
Статистически измерители на риска
рангът се явява като разлика м/у най-добрия и най-лошия възможни резултати от проекта. Показателят не отчита тежестта на крайните възможни резултати от проекта.
Стандартно отклонение е един от най-точните измерители на риска. Установява доколко всеки възможен резултат се отличава от…

Read More