svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Пояс на горния крайник

Изгражда се от две кости – ключица и лопатка. Ключицата (Clavicula) е дълга кост с разтеглена S форма на нея се описват тяло и два края – гръден с призматична форма и раменен – приплеснат горе и долу. Гръдния край е изпъкнат напред и притежава ставна повърхност, за съединяване с тялото на гръдната кост. Раменният израстък е изпъкнат назад и притежава ставна повърхност за съединяване…

Read More

Строеж на реброто

Всяко ребро се изгражда от 2 основни части: ребрен хрущял и костно ребро. На костното ребро се различава глава, на която е описана ставна повърхност за съединяване с тялото на прешлена. Ставната повърхност е цялостна. При 1,11 и 12 ребро, а при останалите посредством напречен гребен на 2 полета – горно и долно. Главата се съединява с тялото посредством стеснение – шийка. На границата между…

Read More