svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Пумпалка,мръчкула,смръчка

Morchella esculenta април — юни
Расте в широколистните гори върху варовити и глинести почви близо до пътищата. Това е една от първите пролетни гъби у нас, която се среща по-рядко поединично, а по-често в малки групички.
Шапката е продълговата и има форма на пумпал, откъдето гъбата носи и името си. Тя е покрита с многобройни неправилни плитки вдлъбнатини, които образуват мрежести ръбове. Външността й наподобява пчелни клетки….

Read More

Капиляри

Разполагат се между най-малките прекапилярни съдове и посткапилярните венули. В нефрона се намират капиляри между двете артириоли. Това е гломерула на малпигиевото телце. В черния дроб е на лице капилярна мрежа между 2 венозни съда – централна вена и околоделчевата вена. Дължината на капилярите варира от 4 – 5             до 30 мм. Капилярите с дължина до 7 мм се намират в напречно – набраздената…

Read More

Хипофиза

Тя е централен орган в системата на ендокринните жлези – упражнявайки регулаторно движение върху всички останали. Разполага се в хипофизната яма на турското седло на клиновидната кост. Покрито е от твърдата мозъчна обвивка, като по нея има малко отворче, през което преминава фуниевидно образувание, което се свързва с хипоталамуса (част от междинния мозък). При мъжа масата е 0,5 – 0,6 гр, при жените и бременните…

Read More

Щитовидна жлеза

Щитовидната жлеза се разполага в предната част на шията, пред гръкляна и началната част на трахеята. Тя е ендокринна жлеза с най-голяма маса – 15 – 20 гр. Състои се от ляв и десен дял свързани помежду си посредством провлак. От него в 30% от случаите нагоре се издава пирамидния дял. Отвън жлезата е покрита от влакнеста капсула, която сраства с гръкляна и трахеята, поради…

Read More

Как се пораждат болестите

Нека вземем една жлеза, която е съставена от един или два милиарда клетки. Тези клетки са от най-различни видове, все­ки от които е със своя специфична функция и задължение. Та­ка съществуват мускулни и епителни клетки, има също нерв­ни клетки и клетки за много други цели. Но главната функция на клетките на която и да е жлеза е да отделя сокове.

Жлезите на човек, който яде…

Read More

Болестта РАК

dishaneТази болест се явява при дисхармония между главния мозък и симпатичната нервна система. Тогава някои клетки на тялото се индивидуализират и почват да се размножават по свой почин, а не според нуждите и целите на организма. Така се появяват тъй наречените ракови образувания. За болестта трябва да се употребят следните средства:

1. Слънчеви бани.

2. Виолетовият цвят действува лечебно при рака. Ето защо, човек да има…

Read More

Клетките в човешкото тяло

kletkiЖивотът произтича от Великото, от безграничността, която няма начало, няма и край. Животът произтича от една същина, но не от малкото, а от голямото. Учените казват, че животът е произлязъл от една малка клетка, а всъщност тази клетка е само проводник на живота, както е проводник на водата чучурът на чешмата. Самият чучур обаче не дава водата. Водата идва от съвсем друг източник. Клетката е само проводник на…

Read More