svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Аукционът за продажба на 10-годишни държавни книжа, проведен от Министерстно на финансите

На 22 февруари 2010 г. Министерството на финансите преотвори емисията държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 10 години и 6 месеца, която беше емитирана на 13 януари 2010 г.

Постигнатата средно претеглена годишна доходност на аукциона е 5.82%, като за първи път се достигат предкризисните средни стойности на доходността по този матуритет на дълговата крива. Паралелно с това е необходимо да се…

Read More

Чушкопек в българския Лувър

„Зрителите на БНТ определиха чушкопека като своята битова революция на ХХ век. Класацията е поредният етап от кампанията на медията „Българските събития на ХХ век“. Из новините на Медиапул

Празничните дни отминаха под знака на температурните контрасти и от пролетните 20 градуса на първи и втори януари навлязохме направо в студената и снежна зима на трети и четвърти. Деловият работен понеделник внася повече умереност в новините и настроенията, събира и напасва в цялост…

Read More