svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Хвойна, смрика — Juniperus communis L. Сем. Кипарисови — Cupressaceae

Разпространение. Расте по сухите и каменливи склонове, из храсталаците и по скалите, в иглолистните и широколистните насаждения до 1600 м н. в. в цялата страна.

Описание. Многогодишно вечнозелено изправено храстче или дърво, силно разклонено и високо до 1,4 м. Коренът прониква дълбоко в почвата. Листата са шиловидно заострени, по три в снопчета, отгоре с по една широка белезникава ивичка и разперени. Цветовете са двудомни, като женските се състоят…

Read More

Смрадлика, тетра — Rhus cotinus L. Сем. Смрадликови — Anacardiaceae

Разпространение. Расте из сухите каменливи и варовити места, храсталаците и осветените дъбови гори в цялата страна.

Описание. Многогодишен храст, висок до 5 м. Клоните му имат червеникава гладка кора и жълта дървесина. Листата са елиптични или яйцевидни, с ясно видима нерватура. Отдолу са сивозелени, а отгоре — тъмнозелени, с характерна миризма. През есента те почервеняват. Цветовете са зеленикавобели, двуполови, събрани в съцветие метлица, с петлистна чашка, петлистно венче…

Read More

Какво представляват киселините

Проучванията показват, че около 60 процента от възрастното население страда от киселини.
Е, поне веднъж в живота си почти всеки от нас е страдал от тях. Киселини – това е усещане за парене във фаринкса, хранопровода или в хода на гръдната кост. Това състояние, да си признаем честно, не е от най-приятните. Но и не е трудно да се справим с този проблем: чаена лъжица сода в чаша вода, която се изпива на екс – и след десет минути киселините…

Read More