svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Увеличаване капитала на фирмата

Увеличаване капитала на фирмата:

чрез вноски в налични или натура:
– увеличаване на капитала чрез публичен апел към спестяването
– увеличаване на капитала без публичен апел към спестяването
Независимо , коя от двете форми ще се избере решението за увеличаване на капитала да се вземе на извънредно заседание на общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 или дегресивна квота 1/2 , 1/4 . Общото събрание взема решение…

Read More

171 600 000 лева е номиналната стойност на ваучерите за храна за 2010г.

Министърът на финансите  подписа заповед за определяне на годишната номинална стойност на ваучерите за храна за 2010 г. Така работещите в страната имат възможност да ползват като социална придобивка ваучери за храна на обща стойност 171 600 000 лв.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Министерството на финансите в раздел Данъчна политика/Нормативни актове/Заповеди ( ЗМФ – 189, ЗМФ – 190, ЗМФ – 191…

Read More

Амортизация. Същност на амортизацията. Методи на амортизация, анализ на ефекта от прилагане на нелинейна амортизация. Планиране на амортизационните отчисления

Амортизация. Същност на амортизацията.

Всяка една фирма начислява амортизация на МДА и нематериалните дълготрайни активи. Всяка една от тях самостоятелно определя и ръководи амортизационната политика в съответствие с изискванията  на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и НСС.

Възпроизвеждането на активите се осъществява по реда на тяхното амортизиране или чрез системата и механизма на амортизационните отчисления.

Амортизацията е понятие от латински произход и…

Read More

България и Турция постигнаха напредък в областта на транспорта

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков представи днес на пресконференция резултатите от 22-то заседание на българо-турската комисия по транспорт, което се проведе тази седмица в Анкара.

По време на двудневната работа на комисията бяха обсъдени състоянието и перспективите в областта на железопътния, водния, въздушния и автомобилния транспорт.

В сферата на автомобилния транспорт бе определена квота за разрешителните за всички видове…

Read More

Ловът на вълци в Швеция е към своя край

Ловците в Швеция имат възможността да убият само още няколко вълци, с което ще бъде изчерпана квотата за първия лов на дивите животни в страната от 45 години насам, според информация на медиите.

Още три вълка бяха застреляни днес, след като 20 бяха убити вчера, а крайният предвиден брой за лова, който трябваше да се проведе между 2 януари и 15 февруари, е 27 животни. Ловът, който беше заклеймен от…

Read More