svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Опасността от каталепсията

Въпреки че каталепсията е най-силното доказателство за силата на внушението, тя е свързана с голяма опасност за този, който често се подлага на нейното въздействие. Опасността се заключава във възможността да се привикне към мускулно напрежение за продължително време — и то­гава ще се повтори историята за вълшебника, който викал духове, но след това не могъл да се освободи от тях.

Един от най-добрите субекти — каталептици, каквито…

Read More

Каталепсия

Аз се отнасям отрицателно към предизвикването на по­добно състояние и ви препоръчвам да го избягвате. Каталепсията се предизвиква по следния начин. Да предполо­жим, че сте приспали един медиум. Направете пасове по дължината иа тялото му, от главата до краката и му каже­те: „Сега ти ще станеш съвършено неподвижен, сега ти си къс желязо и няма да можеш да сгъваш тялото си. Където и както да те положа, ти ще…

Read More