svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Трицветна теменуга, кокорче, любичица — Viola tricolor L. Сем. Теменугови — Violaceae

Разпространение. Расте по сухите тревисти и каменливи места, по нивите, стърнищата, ливадите и горите навсякъде из България.

Описание. Трицветната теменуга представлява сборен вид от няколко форми. Те са едногодишни или многогодишни тревисти растения с право, ръбесто, слабо разклонено стъбло, високо до 30 см, и тънък вретеновиден корен. Листата са продълговато лан­цетни, последователни, с дълги дръжки и два прилистника. Цве­товете са единични, с дълги дръжки, с жълто, виолетово, синьо…

Read More