svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Проведе се заседание на Консултативния съвет по воден транспорт в град Варна

Голям размер

Под председателството на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Кичев се проведе редовно заседание на Консултативния съвет по воден транспорт към МТИТС в гр. Варна.

В рамките на срещата беше представен и обсъден напредъка в работата на петте работни групи, назначени от министър Александър Цветков, които имат за задача да…

Read More

Зам.-министър Кичев: Пред нас стои изграждането на големите интермодални терминали

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Кичев откри днес първата годишна конференция SMART LOGISTICS. По време на приветствието си зам.-министър Кичев заяви, че основните интермодални проекти, които трябва да се реализират в България са развитието на Централна гара София, където има възможност да се обединят много видове транспорт и да се извърши обслужването на пътници и товари…

Read More

Министерството на икономиката също откри денонощен телефон заради блокадата на българо-гръцката граница

Фирмите, претърпели загуби заради блокадата на българо-гръцката граница, могат да подават информация за тях на тел. 0800 15 665 или на е-mail hotline@mee.government.bg , съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. На тези адреси ще бъдат приемани данни за остойностени преки и косвени загуби на производствени предприятия, търговски и туристически фирми вследствие на закъснели или нереализирани доставки, неосъществени туристически пътувания и други. Информацията ще се обобщава в създадения…

Read More