svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Градински чай, какуле, каделка — Salvia officinalis L Сем. Устноцветни — Labiatae

Разпространение. Родината на градинския чай е Среди-земноморието. У нас се отглежда ограничено в градините в юж­ните части на България и Черноморието.

Описание. Многогодишно полухрастовидно растение с че­тириръбесто разклонено (в основата вдървенело) окосмено стъбло, високо до 1 м, и силно развит, вдървенел корен, дълбоко врязан в почвата. Листата са ланцетовидни, ситно назъбени, срещуположни, с мрежеста нерватура. От долната страна те са изпъкнали, а от . горната — вдлъбнати. Листата…

Read More