svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Видове пранично лечение – Премахване на болки

Легнали или седнали, дишате ритмично. При вдиш­ване си представяте как поемате прана, а при издиш­ване — как я изпращате към мястото, където ви боли. Така се възстановяват кръвообращението и нервният ток в него. При следващия дихателен цикъл по време на- издишването си представяте, че праната прогон­ва болката. Така по време на издишването се редуват двете, а при вдишването е едно и също — виждате мис­лено…

Read More

Видове пранично лечение – Общо

Болният ляга по корем, слага се възглавница под гръдния му кош, брадичката да е опряна за удобство върху възглавницата, а ръцете му да са отпуснати спо­койно надолу край тялото. Поставяте показалеца на ръката си от едната страна на гръбначния стълб, сред­ния пръст — от другата, така че средата (гребенът) на гръбначния стълб да остане помежду им, и бавно, но твърдо прокарвате пръстите си надолу. С…

Read More

Видове пранично лечение

Лечението с прана бива локално, общо, дистанцион­но, както и пранично самолечение. Едни лечители практикуват предимно общото, други обръщат повече внимание на локалното. Общото лечение на тялото е по-добро, защото стимулира всеки мускул и нерв, под­новява енергията и живота му. Чрез него се възста­новяват нормалните условия за функциониране на це­лия организъм.

Read More

Йога пранично лечение – „Магнетизиране“ на предмети

Жизнената сила често се предава с помощта на предмети. Лечителят „напоява“ с прана някаква вещ, кърпичка например, така .както би „обработвал“ са­мия болен. Той прави пасове, тръска си пръстите над нея, докато почувства, че е достатъчно заредена, „намагнетизирана“. Предметът, носен от болния, изглежда, излъчва постепенно запаса от енергия и няколко дни оказва лечебно въздействие.

Зареждане може да се прави, като лечителят про­сто подържи за…

Read More

Йога пранично лечение – Масаж

Друг начин за предаване на жизнената сила* попу­лярен и широко използван, е разтриването, масажът. Още египетските жреци го използвали при лечението на хронични болести. Хипократ много го ценял и при­лагал в практиката си. Разтривките подпомагат раз­движването на ставите и мускулите, повишават тону­са, отстраняват отпадъчните вещества, улесняват из­потяването и успокояват нервната система.

Подчертаваме, че при масажа лечителят предава енергия на болния не посредством физическата си…

Read More

Йога пранично лечение – Напречни пасове

Правят се напряко на тялото, ръцете се извеждат встрани и навън, като дланите са обърнати перпенди­кулярно към болния. Връщането на ръцете в начално положение е с длани, обърнати една срещу друга.

По-долу ще опишем накратко други видове движения на пръстите и ръцете, а в текста за лечение на кон­кретните заболявания ще стане дума с кой именно пас или движение да се лекува.

Добри…

Read More

Йога пранично лечение – Надлъжни пасове

Правят се само надолу покрай тялото или болната му част. Болният може да стои, лежи или седи. Ако примерно той е в седнало положение, вдигате над гла­вата му ръцете си с леко разтворени и опънати без напрежение пръсти и постепенно и бавно ги сваляте пред него. Завършвате движението около коленете с леко тръскане на пръстите, все едно, че отстранявате капки вода от тях. Издигате…

Read More

Основи на праничното лечение

Жизнената сила, праната, е факторът, върху който е изградена цялата физическа дейност на тялото. Тя е, която движи кръвта, оживява клетките. Тя е т. нар. „нервна сила“, която се задвижва от волята, когато искаме даден мускул да извърши работа и пр. Как се е появила, какви са същността и произходът й, не е тема на нашата книга. За да разберем това, трябва…

Read More

Пранично лечение – жизнена сила

Съгласно философията на йогите всички излъчвания от човешкия организъм се причиняват от „жизнената сила“,. Активният й принцип е проявлението на всемир­ната сила, наречена от тях „прана“. Те учат, че прана­та е всемирно начало, нещо, което прониква във всич­ко, навсякъде, в безкрайния Космос. Заедно с ума и материята тя е тройната проява на Бога в материал­ния свят. Модификации на праната са електричество­то, топлината,…

Read More