svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Йога – Лечение с умствена сила

Лечебната форма, за която ще говорим, е много практикувана поради простотата и мощността на ефек­та й. При това тя може да се комбинира и с другите форми на окултната терапевтика.

Лечението с мисловна сила се базира върху вече разгледаното дотук положение, че всички части, систе­ми, органи и клетки имат „ум“, който реагира на сил­на мисъл,— своя или на лечителя, особено когато тя е добре…

Read More

Йога – Умствено лечение

Наричат го още и психично лечение. Формите му са няколко, но между тях основни са внушение, самовну­шение, умствено лечение на разстояние. Преди да ги разгледаме по-подробно, да се спрем на една междин­на, смесена форма на окултната терапевтика, съчета­ваща праничното и умственото лечение. Наречена е „лечение с мисловна сила“, макар че това едва ли е най-подходящото име. За разлика от чисто умственото лечение при нея се…

Read More

Видове пранично лечение – Смулиране дейността на мозъка

Сядате с изправено -тяло, вертикален гръбначен стълб, без да се напрягате, с поглед напред. Ръцете ле­жат отпуснати върху коленете. Започвате ритмично дишане, но този път не с двете ноздри, а с едната. Вди­гате ръката си и с един пръст, например с показале­ца, затискате лявата ноздра. Вдишвате през дясната, затваряте двете и задържате, после освобождавате ля­вата ноздра и издишвате през нея. После се прави об­ратното. Това…

Read More

Видове пранично лечение – Дистанционно

Лечителят може да изпрати прана върху болни, на­миращи се практически на неограничено разстояние от него. Обикновено това се прави след предварителна уговорка с лекувания, който застава в отпуснато, „приемащо“ състояние. Той изгражда у себе си чув­ство за очакване и получаване на „пратките“ на прана. Приемащият се приготвя за нея и с това се настройва на честотата на трептене на изпращанията.

В определеното време (а…

Read More

Видове пранично лечение – Локално

Прилагат се по преценка на лечителя някои от го­реизброените начини в зависимост от неговия опит, т. е.. онези от тях, които смята, че най-добре владее и са най-резултатни в практиката му.

В случаите, когато пациентът изпитва болки, загрей­те предварително чрез търкане една о друга ръцете си и поставете дясната върху мястото, където е болката, а лявата — на срещуположната страна на тялото.. Дръжте така…

Read More

Йога пранично лечение – Напречни пасове

Правят се напряко на тялото, ръцете се извеждат встрани и навън, като дланите са обърнати перпенди­кулярно към болния. Връщането на ръцете в начално положение е с длани, обърнати една срещу друга.

По-долу ще опишем накратко други видове движения на пръстите и ръцете, а в текста за лечение на кон­кретните заболявания ще стане дума с кой именно пас или движение да се лекува.

Добри…

Read More

Практика и праничното лечение

 Основното в лечението е да се изпълнят клетките на засегнатата част от тялото със свеж и по-пълен за­пас от прана, за да могат те да възобновят нормална­та си функция и в резултат да се възстанови здравето на човека. Главните начини за предаване на праната при лечение са:

1.  Чрез  взиране — предаване  посредством погледа.

2.  Чрез пасове — предаване с ръцете.

3. …

Read More

Праничното лечение – Йога

Преди да пристъпите към непосредственото лече­ние, направете няколко ритмични вдишвания, докато добре установите ритъма. После поставете леко и сво­бодно ръцете си на болното място. Вдишвате ритмично и си представяте ясно как „изпомпвате“ органа или част от тялото с прана, как праната го стимулира и прогонва болестното състояние. Процесът наистина на­подобява помпане и е много ефикасен. Важно е да за­държате ясен умствения образ…

Read More