ипотека

Видове несеквестируеми

Видове несеквестируеми: а)  абсолютна – когато не може да се посегне за удовлетворяване па което и ли е притезание – при непрехвьрляемите права; б)  относителни – може само за посочени от закона притезания: –  Н на ипотекирана или заложена вещ отпада, когато кредитор е заложният или ипотекарният кредитор; –  И на земите и жилището отпада …

Видове несеквестируеми Read More »

Управление и разпореждане с общи и лични имущества на съпрузите

Започваме с общото имущество. Уредбата е в чл. 22 СК. Необходимо е да си припомним понятията. ВС с решение от 1971 година е изяснил понятието „разпореждане“ така: това са действията, с които се прехвърля собствеността върху вещ или се прави отказ от собственост. Към действията на разпореждане се причисляват и тези действия, с които се …

Управление и разпореждане с общи и лични имущества на съпрузите Read More »

Вписване на ипотеката

ПИпотека се учредява чрз вписване. Без него не може да възникне ипотека. Вписването следователно е учредителен елемент за ипотеката. Вписването има няколко функции: 1. То е елемент от ФС на ипотечното право. 2. То дава публичност и гласност за ипотеката на трети лица и други хирографни кредитори на длъжника, които имат интерес от имота. 3. …

Вписване на ипотеката Read More »

Законна ипотека

Законът допуска в изрично посочени от него случаи и като изключителна облага за известна категория кредитори да се извърши направо по силата на закона вписване на ипотека за обезпечаване на едно тяхно вземане. ЗЗД урежда 2 вида законни ипотеки: а) ипотека на отчуждителя (продавача) – чл.168 ЗЗД. Този, който отчуждава недвижимия си имот може да …

Законна ипотека Read More »

Договорна ипотека

Договорна е тази ипотека, която възниква чрез вписване на договор за ипотека, съставен във формата на нотариален акт. Тази ипотека е възможна само между дееспособни лица – д/р за ипотека за обезпечаване на един чужд дълг не може да бъде сключен от представители на недееспособни, а за дълг на самите недееспособни – само с решение …

Договорна ипотека Read More »

Ипотека. Понятие и видове

Когато изпълнението на едно задължение е обезпечено с един недвижим имот, така че кредиторът има право при неизпълнение да се удовлетвори от цената му по предпочитание пред другите кредитори на същия длъжник, казваме, че този кредитор разполага с едно ипотечно право. Ипотеката е право, по силата на което кр. може при неизпълнение да се удовлетвори …

Ипотека. Понятие и видове Read More »

Правомощия на съпрузите

Права на съпрузите във връзка с владение управление и разпореждане   – Чл. 22,23,24 Общноста м/у съпрузите е бездялова и неделима като правило , всеки от съпрузите има равни права при управление, разпореждане и владение на общите вещи и права на ВКС Действие на обикновенно управление  може да извършва еднолично всеки от съпрузите . тълкувателно решение …

Правомощия на съпрузите Read More »

Искат 2000 лв. доход за ипотечен кредит

Семейният доход да бъде над 2000 лв. е едно от условията, на които според банките трябва да отговарят „идеалните клиенти“, за да вземат ипотечен кредит. Сред останалите критерии са липса на други задължения по лизинг или заем, възраст 30-35 г. и постоянна работа с 2 години стаж. Около 40% от всички клиенти, които търсят информация …

Искат 2000 лв. доход за ипотечен кредит Read More »