svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Инцидентен установителен иск

Инцидентен установнтелен иск (ИУИ) – чл. 118.
1.  ИУИ е искът, който се предявява допълнително по висящия процес от  ищеца   или  ответника  и   има  за  предмет  правоотношение, преюдициално спрямо спорното право, предмет на първоначалния или насрещния иск.
ИУИ е способ за последващо кумулативно ОСИ. Чрез ИУИ във висящия процес се въвежда нов спорен предмет – преюдициалното ПО).
Чрез ИУИ произнасянето на съда относно преюдицинлнота ПО се пренася от…

Read More