svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Какво прави банката?

Една от основните задачи на ЕЦБ е да поддържа стабилността на цените в еврозоната, така че покупателната стойност на еврото да не бъде подкопана от инфлацията. Целта на ЕЦБ е да гарантира, че увеличението на потребителските цени в средносрочен план спрямо всяка предходна година да е под, но близо до 2 % .

Тя постига това, като установява целеви лихвени проценти на базата на анализ…

Read More

История на ФБ в България

В края на 1991 година се учредяват първите фондови борси в България – първата фондова борса е Софийската фондова борса. През 1996 година търговията с ЦК почти замря в резултат на дълбоката криза в икономиката, галопиращата инфлация и др.
Как се учредява борса по закон у нас?
За учредяване на фондова борса е необходимо:
– заявителят да има внесен капитал в размер не по-малко от 100 млн.лв.
– 2/3…

Read More

Последици от инфлационните процеси


Последиците от инфлацията са различни и многопосочни – от стимулиращия ефект на нормалната инфлация до тежките последици от хиперинфлацията. Увеличената инфлация паралелно с повишената безработица води до т.н. стагфлация. Инфлацията оказва значително и отрицателно влияние върху спестяванията и доходите на населението. В определени случаи дори се обезмисля спестяването. При голяма инфлация е незъзможно номиналния ЛП да осигури достатъчна доходност. Влиянието на…

Read More

Инфлационни фактори


  1. Парични фактори – изразява се в прекомерно платежоспособно търсене. Съвременната инфлация все по-често се проявява като следствие от държавната намеса (ПП). В пълния модел на ПП могат да се включат 9 фактора:

а) Коефициент на минимални задължителни резерви – има обратно пропорционална връзка с ПП.

б) незаемната парична база (съвкупност от банкноти в обръщение, монетите и резервите на банките…

Read More

Разновидности на инфлацията
  1. Умерена инфлация – тази при която годишното увеличение на цените е до 10%. Тя има стимулиращ ефект върху икономическия растеж.
  2. Галопираща инфлация – покачването на цените е от 20 до 200% годишно. В резултат на това се намалява силно покупателната сила на парите.
  3. Хиперинфлация – повишението на цените е с 50% месечно в продължение на 1 година.

Подобно е разграничаването на инфлацията на:

  1. Инертна – когато равнището на цените се покачва…

    Read More

„Фигаро”: През 2009 година инфлацията в България е била 2,5%

През 2009 година инфлацията в България е спаднала на 2,5% след 11,9 процентен ръст през 2008, предаде „Фигаро”.
Силният спад на инфлацията в страната се обяснява с последиците от икономическата криза. През 2007 и 2006 година инфлационното ниво е било 8,4% и 7,3%. За настоящата година правителството очаква инфлация в порядъка на 2,2%./агенция Фокус/

Read More

0,1% инфлация за ноември

procentИнфлацията у нас през ноември спрямо октомври е 0,1 на сто, показват данните на националната статистика, а на годишна база е отчетена дефлация от 0,1 процент.

Спрямо предходния месец хранителните стоки и безалкохолните напитки отчитат повишение от 0,3 на сто, а спрямо ноември миналата година са поевтинели с 4,7 процента. При цените на алкохола и тютюневите…

Read More