svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Мениджмънт в глобална среда

Мултинационалните компании правят бизнес в две или повече страни. Всяка компания трябва да извърши три дейности преди да вземе решение да стане мултинационална:
1.    да се обслужва международния пазар – фактори; размера на пазара, благосъстояние на купувачите, географско разположение, правителствени отношения към бизнеса, наличието на квалифицирана работна сила;
2.    да направи маркетинг на продукти и услуги, които евентуално ще се предлагат;
3.    да се анализира начина на навлизане…

Read More

Кейнсианска теория за данъците.

В съответствие на кейнсинските препоръки правителството може да използва данъците както следва:

– държавна намеса в икономиката с цел оказване на въздействие върху развитието на икономическия цикъл в желана насока.

– държавна намеса с цел регулиране на доходите

– държавна намеса с цел ограничаване на инфлацията

– държавно въздействие върху равнището и направлението на инвестициите.


Read More

Теория за инфлацията

Според монетаристите, корените на инфлацията винаги се крият в паричното обръщение и често сочат цените като израз на нейното проявление. Тяхната препоръка за ограничаване на инфлацията е свързана с осъществяването на промени именно в сферата на паричното обръщение.

Типично монетарско решение на проблема за инфлацията е т.нар. “индексация” /системно съобразяване и коригиране заплатите, приходите, разходите, спестяванията и инвестициите с годишния темп на покачване на…

Read More

Антиинфлационна политика
  1. Измерване на инфлацията – практически се осъществява чрез ценовите индекси като съотношение между сегашната цена за една и нейната предишна цена. Най-често инфлацията се изчислява на базата на стоки. И с
  2. формулата:

И = Ц1 – Ц0

Ц0

И – процентния измерител на инфлацията

Ц1 – индексът на потребителските стоки през текущата година

Ц0

Read More

Водещи съвременни теории за инфлацията

Съвременните теории за инфлацията са в две основни направления развивани от монетаристите и кейнсианците.

Според монетаристите инфлацията е само паричен феномен. Такава ситуация възниква, когато ПП се повишава “монетарен импулс”. За М. Фридмън инфлацията е едно устойчиво и непрекъснато нарастване на цените, паричен феномен, предизвикан от излишъка на пари по отношение на пр/денята инфлация. Според М. Фридмън и последователите му “монетарния импулс” има информационни…

Read More

Същност на инфлацията

Инфлацията като икономически феномен.

Терминът инфлация се използва в икономиката за означаване на прекомерното увеличаване на парите в обръщение, което рефлектира върху увеличаване цените на стоките и услугите и понижава покупателната способност на парите.

Главните причини за инфлацията са:

–          по-бързото нарастване на НД в сравнение с БНП;

–          увеличаване на бюджетния дефицит;

–          увеличаване скоростта на паричното обръщение;

Read More

Унгария повиши икономическата си прогноза за 2010 година

Будапеща. Унгария повиши икономическата си прогноза за 2010 година, но отново се очаква да има свиване, предаде АФП, позовавайки се на съобщение на унгарското министерство на финансите.
Очаква се икономиката на Унгария да се свие с 0,3%, като по-рано се прогнозираше 0,6%. Промяната в прогнозата на финансовото министерство е заради очаквания по-голям обем на експорта, който ще се увеличи с 5,5%.
Прогнозата за инфлацията остава без…

Read More