svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Ефекти на интегрираните пазари

Интегрирането на пазарите на стоки е основано на спецификата на интеграционните процеси- премахването на бариерите и причините за ограничение в търговията. Стоковата търговия в ЕС се базира на митническия Съюз и съответно на премахването на мита и такси с подобен ефект между страните (чл. 12-17), както и на количествените ограничения и мерките със сходен ефект ( чл. 30, 34). Това води до свободно движение на…

Read More

Теоретични основи на европейската интеграция

Разбирането за икономическата интеграция в Европейския съюз се основава на теоретичните постановки за международната икономика, интегрирането на пазарите и валутнитесистеми. Про­цесът се развива с постепеното премахване на икономическите граници между държавите и съвместното функциониране на националните им стопанства . Икономическата интеграция не е цел а е средство за постигането на:

*икономическо благосъстояние – изразява се в повишаване ефективността на производството  и следване на политика,…

Read More