ЕС – Инструменти на регионалната политика

1. Регионалната политика на ЕС се осъществява чрез финанси­рането на програми и проекти, представени от национални и реги­онални власти, от три главни фонда: -Европейският фонд за регионално развитие- оперира във всичките 15 страни-членки на ЕС; -Фондът за сближаване- допълва финансирането на проек­ти за околната среда и транспорта в страни, чийто БВП на човек е под […]

ЕС – Инструменти на регионалната политика Read More »