Инструменти на Общата селскостопанска политика

Организацията на общия пазар на селскостопански продукти се осъществява чрез интервениране в цените на вътрешния пазар, контрол върху равнището на вноса и ограничаване на производ­ството, въздействие върху производствените условия с подкрепа на производителите и отношенията между тях, стимулиране на маркетинговите структури, субсидии за компенсиране на неблаго­приятните природни условия, специални програми за изостава­щите райони и средиземноморските […]

Инструменти на Общата селскостопанска политика Read More »