Европейското изследователско пространство

Идеята за европейско изследователско пространство е обусло­вена както от изоставането на ЕС в областта на развитието и при­ложението на научните изследвания, така и в контекста на бъде­щото развитие на Съюза като базирано на знанията общество, съобразно решенията от Лисабон. В същото време предстоящото разширяване дава възможност да се увеличи броят на изследовател­ски институции, които да […]

Европейското изследователско пространство Read More »