Подпомагане на разширяването на ЕС

Испа е един от трите финансови инструмента (заедно с Фар и Сапард) за подпомагане на сjраните-кандидатки за членство в ЕС. За програмния период 2000-2006г. чрез него ще се изразходват 1040 млн. евро за инфрасгруктурни проекти в областта на транс­порта и околната среда. Подготовката на страните-кандидатки чрез Испа ще се осъществява в следните направления: *запознаване с […]

Подпомагане на разширяването на ЕС Read More »