Инструкция

Новите изисквания за изпитване на кандидат водачи влизат в сила от днес

Новите правила и изисквания за провеждане на практически и теоритични изпити на кандидат водачи влизат в сила от днес. Това е първата сериозна законодателна атака срещу черния пазар на шофьорски книжки. Тя беше предприета от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков веднага след встъпването му в длъжност. Новите изисквания за изпитите на […]

Новите изисквания за изпитване на кандидат водачи влизат в сила от днес Read More »

Прокуратурски надзор върху администрацията

Прокуратурата е централизирана държавна институция в рамките на съдебната власт, която е изградена на принципа на единоначалие – всички са подчинени на главния прокурор. Една от дейносттите на прокуратурата е общ надзор над администрацията, т.е. общокадзорната дейност основно е предназначена да допренесе за спазването на законността в актовете и действията на органите на изпълнителната власт.

Прокуратурски надзор върху администрацията Read More »

МОСВ въвежда единен механизъм за контролната дейност на РИОСВ

Министър Нона Караджова утвърди Инструкция за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ. Това е документът, който очертава рамката за извършване на ефективна, прозрачна и отговорна контролна дейност. С него се въвежда ясен и единен механизъм за всички РИОСВ при изпълнение на контролните им функции. Водещ е принципът проверките да се извършват комплексно, което

МОСВ въвежда единен механизъм за контролната дейност на РИОСВ Read More »