Иновативни мерки и техническо подпомагане в ЕС

За повишаване ефективността на прилаганите мерки в рамките на социалнта политика на ЕС и финансирането от ЕСФ в ЕС и страните-членки се развиват следните дейности: -иновативни мерки и пилотни проекти за трудовия пазар, заетостта и квалификацията; -изследвания и обмен на опит, който създава мултипликационен ефект; -техническо подпомагане, насочено към подготовката, раз­ширяване обхвата и прилагането на […]

Иновативни мерки и техническо подпомагане в ЕС Read More »