Иновативните мерки на ЕС

При финансирането им се използва малка част от структурните фондове (0.51%) тъй като по същество те представляват изключение от принципите на програмиране в ЕС. Те се реализират по инициативи на Комисията за регионите, покрити от цели 1 и 2, в ограничен кръг области (информационното общество, иновации в малкия бизнес, стимулиране устойчиво местно развитие, услуги и […]

Иновативните мерки на ЕС Read More »