Инкасо. Документирано банково инкасо

1. Инкасото е типична дебитна форма, защото започва с волеизявление на получателя на плащането. 1.1. ТЗ и Наредба N3 уреждат 4 вида инкасо. 1.1.1. ТЗ урежда два вида – банково инкасо и банково документарно инкасо. 1) Банково инкасо – договор, с който банката се задължава да събере парично вземане на наредителя или да извърши друго инкасово действие, което може […]

Инкасо. Документирано банково инкасо Read More »