Междурегионално сътрудничество на ЕС – Вътрешнорегионален характер

Инициативите с вътрешнорегионален характер стимулират сътрудничеството между регионите и градовете в ЕС, като най-значима е RЕСIТЕ, която прилага проекти за развитие на местните по­литики с цел създаване на работни места, подкрепа на малките фирми за достъп до Единния вътрешен пазар, стимулиране на предлагането на услуги за дребния бизнес, създаване на ресурсни центрове за равни възможности […]

Междурегионално сътрудничество на ЕС – Вътрешнорегионален характер Read More »